آریا انرژی کویر

خراسان جنوبی

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای بهداد

نشانی : بیرجند - خیابان غفاری -بالاتر از غفاری 18- پلاک 105- طبقه دوم

شماره تماس : 05632447244

شماره فکس : 05632447245 - 05632421333

پست الکترونیکی : AEK_co@yahoo.com