آرکا پایا برج

آذربایجان شرقی

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای لطفی پور

نشانی : تبریز- کیلومتر 3 جاده تهران - خروجی میدان بسیج به طرف تهران- جنب رستوران باختر

شماره تماس : 04136373553

شماره فکس : 04136376214