آرمان آرا بنای کویر

یزد

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای عفیفیان

نشانی : یزد- بلوار دانشجو- روبروی بانک رفاه- جنب بازار بزرگ فرش

شماره تماس : 03538274889

تلفکس : 03538240867

پست الکترونیکی : aliafifian@yahoo.com