آدلی آرا بنا

تهران

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای نصرتی

نشانی : تهران- خیابان مطهری-نبش خیابان علی اکبری- پلاک 137- طبقه پنجم- واحد 16

شماره تماس : 88503732 

شماره فکس : 88503732 

وبسایت : www.adliarabana.com

پست الکترونیکی : adliarabana@gmail.com