آباد بوم

تهران

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای آدینان

نشانی : تهران-بلور ایت الله کاشانی-نبش خ حسن آباد-پلاک 432-واحد 308

شماره تماس : 44030741-44034271-44978260

شماره فکس : 44978307

وبسایت : www.abadboum.com

پست الکترونیکی : info@abadboum.com