آباد بنا برج

تهران

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای محمدپور

نشانی : تهران- پونک- خیابان میرازبابایی- پلاک 87 آدرس سایتabadbana.com

شماره تماس : 09126840774 - 02146019722

پست الکترونیکی : abadbanaborj@gmail.com