تقویم آموزشی

اطلاعات دوره ها و مراکز آموزشی

سه ماه اول سال 1400

ویرایش کنید

مرکز آموزش تهران

تهران –  خیابان شهید بهشتی – بعد از تقاطق سهروردی – قبل از مترو – پلاک 146  طبقه دوم  تلفن : 88734989

شماره تماس: 09125579203 آقای بابایی

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
ویژه مهندسین
21 الی 25 فروردین ماه
8:30 الی 16:30
سقف کاذب
28 الی 31 فروردین ماه
8:30 الی 16:30
دیوار جداکننده
4 الی 7 اردیبهشت ماه
8:30 الی 16:30
درزگیری و آماده سازی سطوح
8 الی 8 اردیبهشت ماه
8:30 الی 16:30
دکوراتیو
11 الی12 اردیبهشت ماه
8:30 الی 16:30
ویژه مهندسین
18 الی22 اردیبهشت ماه
8:30 الی 16:30
سقف کاذب
25 الی28 اردیبهشت ماه
8:30 الی 16:30
دیوارجداکننده
1 الی 4 خردادماه
8:30 الی 16:30
دیوارپوششی
8 الی 10 خردادماه
8:30 الی 16:30
سقف کاذب
22 الی 25 خردادماه
8:30 الی 16:30
درزگیری و آماده سازی سطوح
26 الی 26 خردادماه
8:30 الی 16:30
دیوارجداکننده
29 خرداد الی 1 تیر ماه
8:30 الی 16:30

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش کنید

مرکز فنی و حرفه ای  مشهد

مشهد-  بلوار وکیل آباد بلوار شهید قانع شهید قانع 16 پلاک 19

شماره تماس: 09151576351 آقای آتشی

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
22 الی 25 فروردین ماه
9 الی 17
ویژه مهندسین
4 تا 8 اردیبهشت ماه
9 الی 17
دیوار جداکننده
19 الی 22 اردیبهشت ماه
9 الی 17
سقف کاذب
8 الی 11 خردادماه
9 الی 17
ویژه مهندسین
22 الی 26 خرداد ماه
9 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش کنید

مرکز آموزش شیراز
شیراز، گلدشت معالی آباد، روبه روی شهرداری منطقه6، کوچه 2، پلاک 201
شماره تماس: 09171889160 آقای موید

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
ویژه مهندسین
4 الی 8 اردیبهشت ماه
9 الی 17
دکوراتیو
12 الی 13 اردیبهشت ماه
9 الی 17
دوره سقف کاذب
26 الی 29 اردیبهشت ماه
9 الی 17
دیوار جداکننده
9 الی 12 خرداد ماه
9 الی 17
دکوراتیو و دیوارپوششی
22 الی 26 خرداد ماه
9 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش کنید

فنی و حرفه ای تبریز
تبریز، فنی حرفه ای چایکنار
شماره تماس: 09141189112 آقای کوچیان فرد

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
دوره سقف
19 الی 22 اردیبهشت ماه
9 الی 17
دیوارجداکننده
9 الی 12 خردادماه
9 الی 17
درزگیری و آماده سازی سطوح
23 الی 23 خردادماه
9 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش کنید

فنی و حرفه ای همدان
همدان،بلوار امام خمینی- روبروی شهرک اندیشه ، فنی حرفه ای ساختمان شماره2-شماره تماس:آقای پزشک نژاد: 09125632995 

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش کنید

فنی و حرفه ای کرمانشاه

کرمانشاه – انتهای دولت آباد- مسکن مهر دولت آباد- مرکزفنی و حرفه ای شماره 21
آقای پزشک نژاد شماره تماس: 09125632995

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش کنید


فنی و حرفه ای رشت

آقای زرتاج 09111500268

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش کنید

فنی حرفه ای ساری
مازندران- بزرگراه قایم شهر به ساری مرکز 22 بهمن ساری
شماره تماس: 09125632995 پزشک نژاد

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش کنید

فنی حرفه ای گرگان
گلستان – گرگان فلکه ترمینال به سمت فرودگاه
شماره تماس: 09125632995 پزشک نژاد

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش کنید

فنی و حرفه ای اصفهان
اصفهان – خیابان هزار جریب – خیابان کار گر- فنی حرفه ایی اصفهان- درب شهید بهشتی – مرکز فناوریهای راهبردی و نوین-کارگاه درای وال
شماره تماس: 09134104336 آقای امینی

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
22 الی 25 فروردین ماه
8 الی 17
دیوارجداکننده
5 الی 8 اردیبهشت ماه
8 الی 17
دوره سقف کاذب
2 الی 5 خردادماه
8 الی 17
دوره دیوار پوششی
9 الی 10 خردادماه
8 الی 17
دوره دکوراتیو
29 الی 31 خردادماه
8 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش کنید

مرکز فنی و حرفه ای کرمان
کرمان ، کمربندی جنوبی بسمت میدان بیرم آباد ، بعد از دانشگاه باهنر ، مرکز فنی و حرفه ای شماره 6
  شماره تماس: 09128239805 آقای شاهزاده

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
23 الی 26 خرداد ماه
9 الی 17
ویرایش کنید

فنی و حرفه ای البرز
(مرکز تربیت مربی البرز)
البرز – کرج – میدان طالقانی – بلوار تعاون – حسن آباد – بلوار تربیت مربی – مرکز تربیت مربی البرز
  شماره تماس: 09128239805 آقای شاهزاده

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
26 الی 29 اردیبهشت ماه
9 الی 17
ویرایش کنید

فنی و حرفه ای سنندج
سنندج، شهرک بهاران ، میدان قبا، بالاتر از مسجد قبا، ساختمان سنجش فنی و حرفه ای
شماره تماس: 09125632995 – پزشک نژاد

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش کنید

فنی و حرفه ای اهواز

اهواز، سپیدار بلوار فنی و حرفه ای ، مرکز فنی و حرفه ای امام علی
شماره تماس: 09125632995 – پزشک نژاد

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش کنید

فنی و حرفه ای قزوین
قزوین،شهرصنعتی البرز،بلوارمیرداماد غربی،خ شیخ بهائی،مرکز شماره1آموزش فنی و حرفه ای قزوین
شماره تماس: 09125632995 – پزشک نژاد

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.