سه ماه چهارم سال 1399

تقویم آموزشی

اطلاعات دوره ها و مراکز آموزشی

Edit

مرکز آموزش تهران

تهران –  خیابان شهید بهشتی – بعد از تقاطق سهروردی – قبل از مترو – پلاک 146  طبقه دوم  تلفن : 88734989

شماره تماس: 09125579203 آقای بابایی

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
ویژه مهندسین
13 الی 17 دیماه
8:30 الی 16:30
سقف کاذب
20 الی 23 دیماه
8:30 الی 16:30
دکوراتیو
29 الی 30 دیماه
8:30 الی 16:30
دیوار جداکننده
4 الی 7 بهمن ماه
8:30 الی 16:30
ویژه مهندسین
11 الی 15 بهمن ماه
8:30 الی 16:30
سقف کاذب
18 الی 21 بهمن ماه
8:30 الی 16:30
دیوار جداکننده
25 الی 28 بهمن ماه
8:30 الی 16:30
ویژه مهندسین
2 الی 6 اسفندماه
8:30 الی 16:30
سقف کاذب
9 الی 12 اسفندماه
8:30 الی 16:30
دیوار جداکننده
16 الی 19 اسفندماه
8:30 الی 16:30
دکوراتیو
23 الی 24 اسفندماه
8:30 الی 16:30

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

Edit

مرکز فنی و حرفه ای  مشهد

مشهد-  بلوار وکیل آباد بلوار شهید قانع شهید قانع 16 پلاک 19

شماره تماس: 09151576351 آقای آتشی

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
13 الی 16 دیماه
9 الی 17
ویژه مهندسین
20 الی 24 دیماه
9 الی 17
دیوار جداکننده
11 الی 14 بهمن ماه
9 الی 17
سقف کاذب
25 الی 28 بهمن ماه
9 الی 17
ویژه مهندسین
9 الی 13 اسفندماه
9 الی 17
دیوار پوششی
18 الی20 اسفندماه
9 الی 17
دکوراتیو
23 الی 25 اسفندماه
9 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

Edit

مرکز آموزش شیراز
شیراز، گلدشت معالی آباد، روبه روی شهرداری منطقه6، کوچه 2، پلاک 201
شماره تماس: 09171889160 آقای موید

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
ویژه مهندسین
6 الی 10 دی ماه
9 الی 17
دکوراتیو
23 الی 24 مهرماه
9 الی 17
دوره سقف کاذب
5 الی 8 بهمن ماه
9 الی 17
دیوار جداکننده
18 الی 21 بهمن ماه
9 الی 17
دوره دکوراتیو
5 الی 6 اسفند ماه
9 الی 17
دیوار پوششی
12 الی 14 اسفند ماه
9 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

Edit

فنی و حرفه ای تبریز
تبریز، فنی حرفه ای چایکنار
شماره تماس: 09141189112 آقای کوچیان فرد

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
دوره سقف
20 الی 23 دیماه
9 الی 17
درزگیری وآماده سازی سطوح
5 بهمن ماه
9 الی 17
دوره دیوار جداکننده
25 الی 28 بهمن ماه
9 الی 17
درزگیری وآماده سازی سطوح
2 اسفندماه
9 الی 17
سقف کاذب
16 الی 19 اسفندماه
9 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

Edit

فنی و حرفه ای همدان
همدان،بلوار امام خمینی- روبروی شهرک اندیشه ، فنی حرفه ای ساختمان شماره2-شماره تماس:آقای شاهزاده: 09128239805 

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
5 الی 8 بهمن ماه
9 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

Edit


فنی و حرفه ای کرمانشاه

کرمانشاه – انتهای دولت آباد- مسکن مهر دولت آباد- مرکزفنی و حرفه ای شماره 21
آقای نیاکان شماره تماس: 09181263975

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

Edit


فنی و حرفه ای رشت

آقای زرتاج 09111500268

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

Edit

فنی حرفه ای ساری
مازندران- بزرگراه قایم شهر به ساری مرکز 22 بهمن ساری
شماره تماس: 09125632995 پزشک نژاد

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
دوره سقف کاذب
18 الی 21 بهمن ماه
8:30 الی 17
دوره سقف کاذب
10 الی 13 اسفندماه
8:30 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

Edit

فنی حرفه ای گرگان
گلستان – گرگان فلکه ترمینال به سمت فرودگاه
شماره تماس: 09125632995 پزشک نژاد

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
17 الی 20 اسفندماه
8:30 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

Edit

فنی و حرفه ای اصفهان
اصفهان – خیابان هزار جریب – خیابان کار گر- فنی حرفه ایی اصفهان- درب شهید بهشتی – مرکز فناوریهای راهبردی و نوین-کارگاه درای وال
شماره تماس: 09134104336 آقای امینی

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
دوره درزگیری
3 دیماه
8 الی 17
دیوارجداکننده
6 الی 9 دیماه
8 الی 17
دوره سقف کاذب
20 الی 23 دیماه
8 الی 17
دوره دیوار پوششی
4 الی 5 بهمن ماه
8 الی 17
دوره دکوراتیو
6 الی 8 بهمن ماه
8 الی 17
دوره ویژه مهندسین
25 الی 29 بهمن ماه
8 الی 17
دوره سقف کاذب
2 الی 5 اسفندماه
8 الی 17
دوره دکوراتیو
10 الی 12 اسفندماه
8 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

Edit

مرکز فنی و حرفه ای کرمان
کرمان ، کمربندی جنوبی بسمت میدان بیرم آباد ، بعد از دانشگاه باهنر ، مرکز فنی و حرفه ای شماره 6
  شماره تماس: 09128239805 آقای شاهزاده

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

Edit

فنی و حرفه ای البرز
(مرکز تربیت مربی البرز)
البرز – کرج – میدان طالقانی – بلوار تعاون – حسن آباد – بلوار تربیت مربی – مرکز تربیت مربی البرز
  شماره تماس: 09128239805 آقای شاهزاده

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

Edit

فنی و حرفه ای سنندج
سنندج، شهرک بهاران ، میدان قبا، بالاتر از مسجد قبا، ساختمان سنجش فنی و حرفه ای
شماره تماس: 09125632995 – پزشک نژاد

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
دیوار جداکننده
26 الی 29 اسفندماه
9 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

Edit

فنی و حرفه ای اهواز

اهواز، سپیدار بلوار فنی و حرفه ای ، مرکز فنی و حرفه ای امام علی
شماره تماس: 09125632995 – پزشک نژاد

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
3 الی 6 اسفندماه
9 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

Edit

فنی و حرفه ای قزوین
قزوین،شهرصنعتی البرز،بلوارمیرداماد غربی،خ شیخ بهائی،مرکز شماره1آموزش فنی و حرفه ای قزوین
شماره تماس: 09125632995 – پزشک نژاد

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.