سه ماه سوم سال 1399

تقویم آموزشی

اطلاعات دوره ها و مراکز آموزشی

ویرایش

مرکز آموزش تهران
تهران – خیابان مفتح شمالی – خ نقدی – کوچه محمدیان پلاک 38 طبقه دوم
شماره تماس: 09125579203 آقای بابایی 88734989

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
5/7/99 الی 7/7/99
8:30 الی 16:30
ویژه مهندسین
12/7/99 الی 16/7/99
8:30 الی 16:30
سقف کاذب
19/7/99 الی 22/7/99
8:30 الی 16:30
دیوار جداکننده
27/7/99 الی 30/7/99
8:30 الی 16:30
دکوراتیو
6/8/99 الی 7/8/99
8:30 الی 16:30
دکوراتیو
10/8/99 الی 11/8/99
8:30 الی 16:30
درزگیری وآماده سازی سطوح
12/8/99
8:30 الی 16:30
سقف کاذب
17/8/99 الی 20/8/99
8:30 الی 16:30
ویژه مهندسین
24/8/99 الی 28/8/99
8:30 الی 16:30
دیوار جداکننده
1/9/99 الی 4/9/99
8:30 الی 16:30
درزگیری وآماده سازی سطوح
5/9/99
8:30 الی 16:30
سقف کاذب
8/9/99 الی 11/9/99
8:30 الی 16:30
دکوراتیو
15/9/99 الی 6/9/99
8:30 الی 16:30
دکوراتیو
17/9/99 الی 18/9/99
8:30 الی 16:30
ویژه مهندسین
22/9/99 الی 26/9/99
8:30 الی 16:30
دیوار جداکننده
29/9/99 الی 2/10/99
8:30 الی 16:30

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

مرکز فنی و حرفه ای ثامن مشهد

مشهد- بلوار هاشمی رفسنجانی – انتهای بلوار مجیدیه – بلوار صادقیه – بین صادقیه 8 و 10 – مرکز فنی و حرفه ای ثامن مشهد
شماره تماس: 09151576351 آقای آتشی

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
دیوار جداکننده
5/7/99 الی 8/7/99
9 الی 17
ویژه مهندسین
12/7/99 الی 15/7/99
9 الی 17
دیوار پوششی
5/8/99 الی 7/8/99
9 الی 17
دکوراتیو
10/8/99 الی 12/8/99
9 الی 17
سقف کاذب
24/8/99 الی 27/8/99
9 الی 17
ویژه مهندسین
8/9/99 الی 12/9/99
9 الی 17
درزگیری وآماده سازی سطوح
16/9/99
9 الی 17
سقف کاذب
22/9/99 الی 25/9/99
9 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

مرکز آموزش شیراز
شیراز، گلدشت معالی آباد، روبه روی شهرداری منطقه6، کوچه 2، پلاک 201
شماره تماس: 09171889160 آقای موید

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
ویژه مهندسین
5/7/99 الی 9/7/99
9 الی 17
سقف کاذب
20/7/99 الی 23/7/99
9 الی 17
درزگیری وآماده سازی سطوح
30/7/99
9 الی 17
دیوار جداکننده
18/8/99 الی 21/8/99
9 الی 17
سقف کاذب
2/9/99 الی 5/9/99
9 الی 17
دکوراتیو و دیوار پوششی
15/9/99 الی 19/9/99
9 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

فنی و حرفه ای تبریز
تبریز، فنی حرفه ای چایکنار
شماره تماس: 09141189112 آقای کوچیان فرد

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
دیوار جداکننده
20/7/99 الی 23/7/99
9 الی 17
درزگیری وآماده سازی سطوح
25/8/99
9 الی 17
سقف کاذب
2/9/99 الی 5/9/99
9 الی 17
درزگیری وآماده سازی سطوح
18/9/99
9 الی 17
سقف کاذب
23/9/99 الی 26/9/99
9 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

فنی و حرفه ای همدان
همدان،بلوار امام خمینی- روبروی شهرک اندیشه ، فنی حرفه ای ساختمان شماره2-شماره تماس:آقای شاهزاده: 09128239805 

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
20/7/99 الی 23/7/9
9 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش


فنی و حرفه ای کرمانشاه

کرمانشاه – انتهای دولت آباد- مسکن مهر دولت آباد- مرکزفنی و حرفه ای شماره 21
آقای نیاکان شماره تماس: 09181263975

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش


فنی و حرفه ای رشت

آقای زرتاج 09111500268

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
14/04/99 الی 18/04/99
9 الی 16
سقف کاذب
11/05/99 الی 15/05/99
9 الی 16
ویژه مهندسین
01/06/99 الی 05/06/99
9 الی 16

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

فنی حرفه ای ساری
مازندران- بزرگراه قایم شهر به ساری مرکز 22 بهمن ساری
شماره تماس: 09125632995 پزشک نژاد

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
6/7/99 الی 9/7/99
8 الی 17
دیوار جداکنند
9/9/99 الی 12/9/99
8 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

فنی حرفه ای گرگان
گلستان – گرگان فلکه ترمینال به سمت فرودگاه
شماره تماس: 09125632995 پزشک نژاد

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
20/7/99 الی 23/7/99
8 الی 17
دیوار جداکننده
23/9/99 الی 26/9/99
8 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

فنی و حرفه ای اصفهان
اصفهان – خیابان هزار جریب – خیابان کار گر- فنی حرفه ایی اصفهان- درب شهید بهشتی – مرکز فناوریهای راهبردی و نوین-کارگاه درای وال
شماره تماس: 09134104336 آقای امینی

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
دیوار پوششی
1/7/99 الی 2/7/99
8 الی 17
دیوارجداکننده
5/7/99 الی 8/7/99
8 الی 17
دکوراتیو
12/7/99 الی 14/7/99
8 الی 17
درزگیری وآماده سازی سطوح
5/8/99
8 الی 17
سقف کاذب
10/8/99 الی 14/8/99
8 الی 17
دوره ویژه مهندسین
1/9/99 الی 5/9/99
8 الی 17
دیوارجداکننده
8/9/99 الی 11/9/99
8 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

مرکز فنی و حرفه ای کرمان
کرمان ، کمربندی جنوبی بسمت میدان بیرم آباد ، بعد از دانشگاه باهنر ، مرکز فنی و حرفه ای شماره 6
شماره تماس: 09121944735 آقای بهرامی

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
20/7/99 الی 23/7/99
9 الی 14
دیوارجداکننده
25/8/99 الی 28/8/99
9 الی 14
درزگیری وآماده سازی سطوح
29/9/99
9 الی 14
درزگیری وآماده سازی سطوح
30/9/99
9 الی 14
دیوار پوششی
1/10/99 الی 3/10/99
9 الی 14

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

فنی و حرفه ای البرز
(مرکز تربیت مربی البرز)
البرز – کرج – میدان طالقانی – بلوار تعاون – حسن آباد – بلوار تربیت مربی – مرکز تربیت مربی البرز
شماره تماس: 09121944735 آقای بهرامی

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
ویژه مهندسین
12/7/99 الی 16/7/99
9 الی 16
دیوارجداکننده
18/8/99 الی 21/8/99
9 الی 16
سقف کاذب
16/9/99 الی 19/9/99
9 الی 16

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

فنی و حرفه ای سنندج
سنندج، شهرک بهاران ، میدان قبا، بالاتر از مسجد قبا، ساختمان سنجش فنی و حرفه ای
شماره تماس: 09128239805 آقای شاهزاده

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
دیوار جداکننده
23/9/99 الی 26/9/99
9 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

فنی و حرفه ای اهواز

اهواز، سپیدار بلوار فنی و حرفه ای ، مرکز فنی و حرفه ای امام علی
شماره تماس: 09128239805 آقای شاهزاده

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
2/9/99 الی 5/9/99
9 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

فنی و حرفه ای قزوین
قزوین،شهرصنعتی البرز،بلوارمیرداماد غربی،خ شیخ بهائی،مرکز شماره1آموزش فنی و حرفه ای قزوین
شماره تماس: 09121944735 آقای بهرامی

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
2/9/99 الی 5/9/99
9 الی 17
درزگیری وآماده سازی سطوح
10/8/99
9 الی 17
دکوراتیو
11/8/99 الی 12/8/99
9 الی 17
دیوار جداکننده
23/9/99 الی 26/9/99
9 الی 17

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.