آکادمی کی پلاس

با توجه به اهمیت فراوان امر آموزش در تحقق اجراى کیفى سیستم هاى ساخت و ساز خشک، شرکت Kplus اقدام به تاسیس مراکز آموزشى مجهز و نیز استقرار کارشناس ویژه بازرسی و آموزش در شهرهاى مختلف کشورنموده، تا مطالب فنى و روش هاى صحیح نصب در قالب دوره هاى آموزشى کوتاه مدت به گروه هاى نظارتى و اجرایى ارایه گردد.

بدیهی است گروههای مختلف قشر صنعت ساختمان با گذراندن دوره های مربوطه می توانند در راه استفاده صحیح و استاندارد از محصولات شرکت Kplus ایران گام بردارند و با داشتن صلاحیت مورد تأیید این شرکت، در زمینه فوق فعالیت نمایند.

با توجه به اهمیت فراوان امر آموزش در تحقق اجراى کیفى سیستم هاى ساخت و ساز خشک، شرکت Kplus اقدام به برگزاری دوره های متنوع و متناسب با نیاز در زمینه ساخت و ساز خشک نموده است >>>

مدارک لازم جهت حضور در دوره های آموزشی، فرم درخواست ثبت نام و شرایط دوره ها >>>

برنامه آموزشی مراکز آکادمی و مراکز فنی و حرفه ای سه ماهه دوم سال 1400 که شامل عناوین دوره‌ها و تاریخ برگزاری به همراه نام مرکز آموزشی می‌باشد در تقویم دوره های آموزشی قابل مشاهده است >>>

با توجه به گستردگی جغرافیایی پروژه های ساختمانی که سیستم های ساخت و ساز خشک Kplus در آنها استفاده می شود و اهمیت فراوان اجرای کیفی ساختارها، شرکت Kplus اقدام به تاسیس مراکز آموزشی نموده است >>>

در پایان دوره از کارآموزان آزمونی گرفته خواهد شد که در صورت قبولی در آن گواهینامه پایان دوره اعطا خواهد شد. دارندگان کارت یکساله می توانند در ۶ ماه دوم دوره اعتبار کارت خود نسبت به تمدید آن اقدام نمایند >>>

دسترسی به سامانه خدمات کی پلاس با یک کلیک >>