شبکه عاملیت کی پلاس

کی پلاس شبکه عاملیت گسترده ای از عاملین فروش، با سرویس انبار، فروشگاهی، شرکت های همکار، عاملین با گواهینامه اجرایی و… در سراسر ایران دارد.

مشخصات و اطلاعات تماس عاملین در بخش “شبکه عاملیت درای وال” و “شبکه عاملیت محصولات پودری” در اختیارتان قرار دارد.

  • عاملین فروش با / بدون سرویس انبار خدمات فروش و اجرا ارائه می نمایند.
  • عاملین فروش با سرویس فروشگاهی، خدمات فروش محصول ارائه می نمایند.
  • شرکتهای همکار، در مرحله آغاز همکاری با مجموعه بوده و خدمات فروش و اجرا ارائه می نمایند.
  • شرکتهای گواهینامه اجرایی، خدمات اجرایی ارائه می نمایند.
  • دستری به عاملین با جستجوی استان، محصولات، و گواهینامه اجرای گچ پلیمیری
  • دسته بندی محصولات : محصولات سنتی، گچ پلیمری، چسب کاشی و بتونه می باشد.

دسترسی به سامانه خدمات کی پلاس با یک کلیک >>