در سراسر ایران پروژه های بسیاری از محصولات Kplus استفاده کرده و می کنند. در این جا می توانید چند نمونه از پروژه ها را در استان های مختلف ایران بررسی کنید :

 

[foogallery-album id=”19763″]