نواردرزگیر

توضیحات محصول

نوار درزگیرKplus (کاغذی)جهت مسلح کردن محل درز و جلوگیری از ایجاد ترک در سطح بتونه استفاده می شود.

نوار چسب جداکننده Kplus (Trenn-fix)

زمانی که دو ساختار غیر همجنس به یکدیگر اتصال یابند ، به علت این اختلاف، ترکی نا منظم و قابل رویت در فصل مشترک آنها ایجاد می شود. برای جلوگیری از ایجاد چنین ترک هایی ، در محل هایی که ساختارهای ساخت و ساز خشک و بنایی به یکدیگر می رسند، از نوار چسب جداکننده استفاده می شود.بدین ترتیب در فصل مشترک دو ساختار ، درزی مویین و نامحسوس ایجاد شده و شکل ظاهری کار ارتقا می یابد . این نوار از جنس کاغذ روغنی (به پهنای ۶.۵ سانتیمتر) بوده که در پشت آن ، یک لایه چسب(به پهنای ۱ سانتیمتر) وجود دارد.

تصویر کالا شرح کالا شماره کالا طول m عرض mm ضخامت mm
50mm x 50mm نوار تیپ کاغذی ۹۵۱۱۳۰۰۰۰۰۵۰۰۵۰e00 50 50 -
نوار درزگیر فایبرگلاس ۲۵ متری ۹۲۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰e00‏ ۲۵ ۵۰ -
نوار درزگیر فایبرمشپشت چسبدار ۹۲۱۲۱۰۰۰۰۰۵۰۱۹۰e00 90 50 -
نوار کاغذی گوشه (کرنربید کاغذی) ۹۲۱۰۵۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰e00‏ ۳۰ ۵۲ -
  (Trenn-Fix)نوارکاغذی با چسب یکطرفه ۹۲۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰e00‏ ۶۵ ۵۰ -
نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۳۰mm 921210030400250e00 25 50 4
نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۵۰mm 921210050400250e00 25 50 4
نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۷۰mm 921210070400250e00 25 75 4
نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۱۰۰mm 921210100400250e00 25 100 4
نوار طولی عایق آبی ۹۲۱۰۰۰۰۰۰۰۱۲۱۰۰e00 12 10 -