مراکز و شعب آموزشی

با توجه به گستردگی جغرافیایی پروژه های ساختمانی که سیستم های ساخت و ساز خشک Kplus در آنها استفاده می شود و اهمیت فراوان اجرای کیفی ساختارها، شرکت Kplus ایران اقدام به تاسیس مراکز آموزشی مجهز در شهرهای مختلف کشور نموده است، تا علاوه بر افزایش ظرفیت آموزشی، در زمان و هزینه کار آموزان نیز صرفه جویی شود. مراکز آموزشی فعال به شرح زیر می باشد :

مرکز آموزش تهران (شعبه دو- مفتح)

خیابان مفتح شمالی، خیابان شهید نقدی، کوچه محمدیان، پلاک ۳۸، زنگ ۲

آقای مهندس بابایی: ۰۹۱۲۵۵۷۹۲۰۳

مرکز آموزش شیراز

خیابان گلدشت معالی آباد، روبروی شهرداری منطقه ۶، کوچه۲، پلاک ۲۰۱
تلفکس: ۰۷۱۳۶۳۹۱۱۲۱
آقای مهندس موید ۰۹۱۷۱۸۸۹۱۶۰

همچنین با توجه به اهمیت فراوان امر آموزش در تحقق اجرای کیفی سیستم ساخت و ساز خشک، شرکت Kplus اقدام به همکاری مشترک با مراکز فنی و حرفه‌ای شهر های مختلف کشور نمونه است هم اکنون مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای که با شرکت Kplus ایران همکاری دارند عبارتند از:

شهر
همکار آموزشی
شماره تماس
اصفهان
آقای مهندس امینی
۰۹۱۳۴۱۰۴۳۳۶
ارومیه
آقای مهندس شاهزاده
۰۹۱۲۸۲۳۹۸۰۵
کرمانشاه
آقای مهندس نیکان
۰۹۱۸۱۲۶۳۹۷۵
کرمان
آقای مهندس بهرامی
۰۹۱۲۱۹۴۴۷۳۵
یزد
آقای مهندس امینی
۰۹۱۳۴۱۰۴۳۳۶
اراک
آقای مهندس ملکی
۰۹۱۸۱۰۷۷۱۴۰
مشهد
آقای مهندس آتشی
۰۹۱۵۱۵۷۶۳۵۱
تبریز
آقای مهندس کوچکیان فر
۰۹۱۴۱۱۸۹۱۱۲
کردستان
آقای مهندس نیاکان
۰۹۱۸۱۲۶۳۹۷۵
شهر
همکار آموزشی
شماره تماس
البرز
آقای مهندس بهرامی
۰۹۱۲۱۹۴۴۷۳۵
اهواز
آقای مهندس شاهزاده
۰۹۱۲۸۲۳۹۸۰۵
زنجان
آقای مهندس کوچکیان فر
۰۹۱۴۱۱۸۹۱۱۲
گرگان
آقای مهندس پزشک نژاد
۰۹۱۲۵۶۳۲۹۹۵
همدان
آقای مهندس ملکی
۰۹۱۸۱۰۷۷۱۴۰
زاهدان
آقای مهندس پزشک نژاد
۰۹۱۲۵۶۳۲۹۹۵
اردبیل
آقای مهندس کوچکیان فر
۰۹۱۴۱۱۸۹۱۱۲
ساری
آقای مهندس پزشک نژاد
۰۹۱۲۵۶۳۲۹۹۵
قزوین
آقای مهندس بهرامی
۰۹۱۲۱۹۴۴۷۳۵